Downloads

 

Werkwijze
86 downloads
Privacy Verklaring
78 downloads
Klachtenregeling
PDF – 22,4 KB 61 downloads

 

Disclaimer

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud maozbewind.nl de informatie op onze website aan u aanbiedt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maoz Bewind is het niet toegestaan tekst, eigen fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Maoz Bewind.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Maoz Bewind te mogen claimen of te veronderstellen.

Maoz Bewind streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie  op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan wordt de huidige diclaimer vervangen voor de meest recente versie van de disclaimer van maozbewind.nl.