Bewindvoering

 

Het wordt steeds moeilijker om je weg te vinden in de financiële wereld. Er komen steeds meer regels bij, alles moet met verschillende formulieren en via verschillende instanties. Hierdoor lukt het niet iedereen meer om zelfstandig de financiële zaken te regelen. Om deze groep mensen te beschermen bestaat er beschermingsbewind. Een beschermingsbewindvoerder beschermt tegen schulden en financiële problemen, maar beschermt ook tegen minder krijgen dan waar iemand recht op heeft. 

 

Het kan zijn dat er blijvend beschermingsbewind nodig is, bijvoorbeeld als iemand door een geestelijke of lichamelijke aandoening die niet meer kan verbeteren een beschermingsbewindvoerder nodig heeft. 

 

Wanneer iemand tijdelijk niet in staat is zelfstandig de financiële administratie te beheren, bijvoorbeeld door psychische problemen die opgelost kunnen worden, is er tijdelijk beschermingsbewind nodig. Op het moment dat het weer lukt om alles zelf te regelen wordt dan bij de rechtbank gevraagd om het beschermingsbewind weer op te heffen.

 

Een beschermingsbewindvoerder neemt de hele financiële administratie over en moet ervoor zorgen dat deze zo goed mogelijk beheert wordt. De rechtbank verwacht ieder jaar van de beschermingsbewindvoerder een overzicht waaruit blijkt dat de financiële administratie op orde is.

 

Er bestaat ook schuldenbewind. Wanneer het iemand niet meer lukt om zelfstandig zijn schulden af te lossen kan er bewindvoering aangevraagd worden om hierbij te helpen. Een schuldenbewind is altijd tijdelijk en eindigt zodra alle schulden zijn afgelost. 

 

Ook bij een schuldenbewind neemt de bewindvoerder de hele financiële administratie over. De bewindvoerder neemt dan ook het contact over met de schuldeisers en gaat aan de slag om de schulden zo goed mogelijk af te lossen. In dit proces moet de bewindvoerder altijd eerst zorgen dat er geen nieuwe schulden ontstaan en van wat overblijft kijken welke schulden afgelost kunnen worden. Soms kan er niet voldoende afgelost worden en is er de mogelijkheid om via de gemeente een schuldhulpverleningstraject aan te gaan. Dit traject wordt dan ook door de bewindvoerder geregeld.

 

Andere taken die een bewindvoerder heeft zijn:

 

- de financiële post verwerken (openen, reageren, betalen)

- een begroting en een budgetplan maken

- een uitkering aanvragen

- toeslagen of andere voorzieningen aanvragen

- zorgen dat alle rekeningen op tijd betaald worden

- leefgeld uitbetalen

- belastingaangifte doen

- contact onderhouden met betrokken partijen

 

De bewindvoerder moet de belangen behartigen van de persoon waarvan hij de financiële administratie beheert.
Dit betekent maatwerk, afgestemd op de persoonlijke situatie en kan daardoor meer omvatten dan de taken die hiervoor genoemd zijn.